آپارتمان

اشتراک گذاشته شده با :

تورهای چیدانه

آپارتمان کوچک شراره در تهران، خانه ای به شیرینی شک
آپارتمان کوچک شراره در تهران، خانه ای به شیرینی شک
فضاهای مسکونی: ترافیک سنگین است و زمان زیادی است که من در خیابان هستم. دل نگرانی ام این است که خستگی مسیر، رمقی در من نگذارد تا بتوانم گزارش خوبی تهیه کنم. بالاخره بعد از دو ساعت به مقصد رسیدم، منزل شراره شاهی. نمای خانه بسیار ساده است. زنگ را زدم و داخل شدم. بانویی  که لباسی تلفیقی، از طراحی مدرن و سنتی رنگینی بر تن داشت، در آپارتمان را باز کرد و با لبخندی مرا به داخل راهنمایی کرد. چشمم که به اتاق نشیمن افتاد نا خودآگاه لبخندی بر روی صورتم نشست. رنگ در آنجا موج میزند.

آپارتمان نوساز یک خانواده جوان در کرج با دکوراسیون
آپارتمان نوساز یک خانواده جوان در کرج با دکوراسیون
فضاهای مسکونی: وقتی صحبت از آرامش باشد، اولین واژه ای که به ذهنمان می رسد "خانه" است. شاید به همین دلیل است که دکوراسیون خانه مان را با وسواس طراحی می کنیم. از آنجایی که بانوان ایرانی در سلیقه و خانه داری همیشه زبانزد بوده اند، اغلب زحمت رسیدگی بر امور منزل را عهده دار می شوند که چیدمان دکوراسیون یکی از آن زحمات است. برای گشت زدن در منزل خانم محمد زاده مسیر نسبتا طولانی را طی کردیم. بعد از پرس و جوهای بسیار به آپارتمان نوساز و زیبای او در یکی از خیابانهای کرج رسیدیم. به محض ورود به آپارتمان متوجه ویژگی ممتاز این خانه شدم : انتخاب های جسورانه خانم خانه.