آپارتمان

اشتراک گذاشته شده با :

آپارتمان های کوچک

۲۶ تصویر غیرقابل باور از کوچک ترین آپارتمان های جه
انبوه مردمی که از حومه ها و روستاها، راهی شهرها می شوند، هر روز بیشتر و بیشتر می گردد اما زمینی که بر روی آن ساکن هستیم، مسلما به همان اندازه و ابعاد قبلی خود باقی می ماند و بزرگ تر نمی شود.

۲۶ تصویر غیرقابل باور از کوچک ترین آپارتمان های جه
انبوه مردمی که از حومه ها و روستاها، راهی شهرها می شوند، هر روز بیشتر و بیشتر می گردد اما زمینی که بر روی آن ساکن هستیم، مسلما به همان اندازه و ابعاد قبلی خود باقی می ماند و بزرگ تر نمی شود.
ترکیب فضای کار و زندگی در آپارتمان های نقلی!...
ترکیب فضای کار و زندگی در آپارتمان های نقلی!...
این استودیو خلاقانه و مقرون به صرفه از مکعب هایی بزرگ از جنس چوب درخت کاج استفاده شده که می توان آن ها را تبدیل به تخت خواب کرد و به راحتی آن ها را در اتاق جابه جا کرد....
ترکیب فضای کار و زندگی در آپارتمان های نقلی!...
ترکیب فضای کار و زندگی در آپارتمان های نقلی!...
این استودیو خلاقانه و مقرون به صرفه از مکعب هایی بزرگ از جنس چوب درخت کاج استفاده شده که می توان آن ها را تبدیل به تخت خواب کرد و به راحتی آن ها را در اتاق جابه جا کرد....