ایوانکا ترامپ نه تنها در صنعت جواهرسازی، بلکه خرید و فروش آپارتمان هم دستی بر آتش دارد. وی به تازگی یکی از آپارتمان های خود در بلوار پارک واقع در نیویورک سیتی را با قیمت ۴٫۱ میلیون دلار برای فروش گذاشته است.