فقط چون فضای خانه کوچک است دلیل نمی شود با دکور کوچک هم زندگی کنید. با استفاده از این نکات می توانید دکوری مناسب برای آپارتمان کوچک خود بچینید.   از آنجا که بیشتر آپارتمان ها جعبه ای هستند، اضافه کردن مقداری انحنا به آن ایده ی مناسبی است. به همین خاطر…